The Inspection Panel

Jopo la Ukaguzi

Jopo la ukaguzi ni utaratibu huru wa malalamiko kwa ajili ya watu na jamii ambao wanaamini kuwa wamekuwa, au wana uwezekano wa kuathiriwa sana na mradi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia.