The Inspection Panel

Teftiş Paneli

Teftiş Paneli, Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir projeden olumsuz etkilendiğine veya olabileceğine inanan insanlar ve topluluklar için bağımsız bir şikayet mekanizmasıdır.